Schematy wykonania

W dniu 19.09.2010 firma "Matex" brała udział w targach Przydomowych Oczyszczalni Ścieków organizowanych przez gminę Psary. Targi odbyły się w ramach corocznego Święta Plonów. Byliśmy jedną z sześciu firm, które odpowiedziały na zaproszenie wójta Gminy Psary. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie naszymi towarami i zapraszamy do współpracy.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wykonanego przez naszą firmę montażu w kwietniu 2011 roku w Psarach. Dokumentacja zdjęciowa wykonywana jest przy każym montażu.

 

 

Zdjęcia z wykonanego w maju`11 montażu BIO DUO w Grodźcu. F.H.U. MATEX najpierw dokonała demontażu źle zamontowanej oczyszczalni, a następnie wykonała ponowną instalację BIO DUO. Niestety, poprzedni wykop był tak szeroki, iż należało wykonać ścianki z płyt w celu obsypania obsybką stabilizacyjną montowanych zbiorników.

Przed demontażem

ponowny montaż 

 

 

Następne zdjęcia z Grodźca

 

W tym miesiącu tj. pażdzierniku została założona Hybrydowa Oczyszczalnie Ścieków SL-BIO w Strzyżowicach  k.Będzina. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z montażu.

 

 

 

W Pażdzierniku firma F.H.U. MATEX uczestniczyła w pokazach przydomowej oczyszczalni typu SL-BIO w Trzebini. Przedstawiony został przekrój zbiornika  oczyszczani BIO-DUO oraz zasada działania oczyszczalni tego typu. Firma SOTRALENTZ często  prowadzi takie prezentacje, które mają na celu pokazanie wnętrza drugiego (z napowietrzaniem) dzielonego zbionika oraz jego budowy. Normalnie jest to niemożliwe gdyż połowa zbiornika jest wypełniona kształtkami.

 

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków  z tunelami filtracyjnymi w Psarach.

Należy pamiętać, że każy zbiornik posiada swój niepowtażalny numer seryjny wpisywany do książki gwarancyjnej i jest on podstawą do uwzględnienia gwarancji. Oczyszczalnia powinna posiadać wentylację wysoką, która zapewni dobre napowietrzanie zbiornika gnilnego. Należy przypomnieć że zbiornik jest szczelnie zamknięty. Wentylacja ta odprowadza zapachy ze zbiornika ponad dach budynku zabezpieczając nas przed tzw. cofką czyli cofnięciem się fetoru ze zbiornika do kanalizacji domowej.

 

 

Następna oczyszczalnia  typu SL BIO-DUO firmy Sotralentz zamontowana przez F.H.U. MATEX w ListopadzieNOWE ZDJĘCIA Z 2012 ROKU

Na początku nowego 2012 roku w styczniu wykorzystując dobrą pogodę została posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków typu SL BIO-UNO. Po oczyszczeniu ścieki z tego typu oczyszczalni należy poddać rozsączeniu. W tym przypadku jest zamontowana wraz z oczyszczalnią studnia chłonna.

 

Następny montaż oczyszczalni SL-BIO DUO. Oczyszczone ścieki odprowadzane są ocieploną rurą zabezpieczoną przed zamarzaniem do zbiornika zbiorczego na końcu działki.

 

 

Montaż osadnika gnilnego z tunelami w Górze Siewierskiej

 

 

Montaż BIO UNO  do kopca filtracyjnego z tunelami. Z powodu okresowo wysokiego przyrostu wód gruntowych należało rozsączenie posadowić w kopcu filtracyjnym.

 

Następne BIO DUO z odprowadzeniem oczyszczonego ścieku do stawu retencyjnego (zbiorczego).

 

 

 

Następny montaż  Przydomowej Oczyszczalni Ścieków z rozsączeniem (tunele filtracyjne).

 

 Montaż zbiornika gnilnego w miejscu starego zbiornika na fekalia z rozsączeniem w tunelach (Będzin). Ze względu na dalekie odprowadzenie ścieku zbiornik jest posadowiony głębiej i należy zamontować nadbudowy.

 

Posadowienie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków z odprowadzeniem podczyszczonego ścieku do drenażu żwirowego. Studzienka napowietrzająca jest posadowiona w ziemi i jej nie widać.

 

 

Następny montaż drenażu rozsaczającego

Rok 2013

 

Sierpień

 

Siewierz

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - montaż  oczyszczalni SL BIO-DUO 0,9

 

Góra Siewierska

Oczyszczalnia SL BIO-UNO- montaż  przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Zbrosławice

Montaż Hybrydowej Oczyszczalni BIO-DUO na płycie betonowej.

 

Oczyszczalnia została dodatkowo zabezpieczona pasami. Związane to było z bardzo niestabilnym gruntem. Wszelkie zdjęcia są wykonywane w celu uzyskania dokumentacji zdjęciowej z montażu. Dokumentacja taka może być wymagana w Urzędzie Miasta lub w Gminie

 

ROK 2014

Tarnowskie Góry

Actibloc 1-4

 

BIO-DUO Z ZAMONTOWANĄ STUDNIĄ ZBIORCZĄ I PRZELEWEM DO TUNELI FILTRACYJNYCH W BRZĘKOWICACH GÓRNYCH (BRZĘKOWICE GÓRNE)

 

 

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Z TUNELAMI FILTRACYJNYMI W STRZYŻOWICACH (STRZYŻOWICE )

 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PSARACH

 

BIO-DUO W GRÓDKOWIE ul. Kolejowa (GRÓDKÓW gm. Psary)

 

Montaże 2015

 

NIEBOROWICE

Oczyszczalnia SBHR  to nowa jakość wykonania i podczyszczenia z rozsączeniem tunelami w kopcu filtracyjnym.

 

Grodziec

DĄBIE CHROBAKOWE

Montaż SBHR z odprowadzeniem do zbiornika zbiorczego z przelewem do rowu melioracyjnego

Zdjęcia z tego montażu są w trakcie przetwarzania

 

Montaż oczyszczalni SBHR z odprowadzeniem do tuneli.

GRUDZIEŃ 2015

SBHR z odprowadzeniem do studni chłonnej

 rok 2016

ACTIBLOK 1-4 RLM -Grodziec

Oczyszczalnia z oddaniem do studni chłonnej

Jeżeli państwo mają jakieś pytania odnośnie planowanego lub wykonanego montażu prosimy o kontakt telefoniczny z numerem: 605-596-669

 

dalsza część strony w montażu