Poniżej znajdują się schematy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. W każdym z przypadków najpierw wykonujemy testy, oraz stwierdzamy rodzaj gruntu. Należy pamiętać iż istotna jest  liczba domowników. Są to dane niezbędne do wybrania odowiedniego rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Drenaż rozsączający w gruncie przepuszczalnym:

 

 

Kopiec filtracyjny (stosowany przy wysokim poziomie wód gruntowych):

 

 

Filtr piaskowy (stosowany w gruncie nieprzepuszczalnym):

 

Instalacja o przepływie powyżej 5.0 m3/d: