Biopreparaty

Biopreparaty BIO 7 wspomagają naturalne procesy biologicznego rozkładu zachodzące w osadnikach. Likwidują nieprzyjemną woń, niszczą bakterie chorobotwórcze (m.in. coli, salmonellę, czerwonkę), rozkładają tłuszcze, upłynniają osady stałe, udrażniają przewody kanalizacyjne. Wykazują wysoką odporność na detergenty oraz zmiany temperatury.
W ujęciu gospodarki ściekowej biopreparaty stosowane są w: przydomowych oczyszczalniach ścieków, separatorach tłuszczu, szambach, kuchni, łazience, studniach chłonnych, itp.
Za takie a nie inne właściwości biopreparatów odpowiadają określone kultury bakterii, drożdże, grzyby, enzymy, witaminy i inne składniki pokarmowe usprawniające rozwój mikroorganizmów.
Do udrażniania i konserwacji kanalizacji stosuje się przede wszystkim biopreparaty enzymatyczne. Pozwalają one na usunięcie obrostów rur kanalizacyjnych. Dzięki ich stosowaniu rozwijają się nieszkodliwe bakterie pomocne w rozkładaniu zanieczyszczeń. Jednocześnie bakterie rozkładające ścieki beztlenowo pozbawione są możliwości rozwoju. Biopreparaty enzymatyczne sprawdzają się bardzo dobrze tam, gdzie pojawia się dużo tłuszczów - przede wszystkim w ściekach pochodzących z gastronomii. Biopreparaty enzymatyczne występują najczęściej w postaci tabletek (ułatwiających ich dawkowanie do kanalizacji) lub płynów.
Biopreparaty enzymatyczno - mikrobiologiczne mogą być dawkowane do szamba - zbiornika bezodpływowego. Biopreparat enzymatyczno - mikrobiologiczny składa się z odpowiednich kolonii bakteryjnych (z dodatkiem specjalnych drożdży i grzybów), do których dodane są enzymy wspomagające ich rozwój. Do szamb stosowane są specjalne preparaty, zawierające mikroorganizmy pracujące w warunkach beztlenowych, które do prawidłowego rozwoju wymagają retencji (zatrzymania) ścieków. Nie można więc biopreparatów przeznaczonych do szamb stosować w oczyszczalniach (chyba, że preparat ma charakter uniwersalny). Dzięki zastosowaniu preparatu ścieki nie gniją w szambie, wytwarza się mniejsza ilość osadów. Ponieważ następuje mineralizacja, zmniejsza się ilość ścieków w szambie. W praktyce oznacza to rzadszy wywóz ścieków. Obniża to znacznie koszty eksploatacji - roczne dawkowanie biopreparatu jest tańsze niż koszt wywozu usuniętych ścieków.

Więcej informacji dostępne jest na stronie Bio7.