Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym

Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów wprowadzających mechanicznie i biologicznie podczyszczone ścieki (procesy zachodzące w osadniku gnilnym lub Epurbloc) do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczania. Należy pamiętać, iż nie ma utartej reguły: 4 osoby- 32 m drenażu rozsączającego. W każdym z przypadków długość drenażu może być większa lub mniejsza. Długość nitki rozsączenia zależy od rodzaju gleby na której ma się ona znajdować. Dlatego dokonujemy takiej oceny jakości gleby bezpośrednio u klienta na działce. Jest to rozwiazanie dające nam pewność poprawnego działania przydomowej oczyszczalni ścieków i odpowiedniego rozsączenia oczyszczonych ścieków. W naszej ofercie proponujemy dwa rodzaje rozsączenia:

  Rury drenarskie wykonane są z PVC o średnicy 110 mm oraz grubości ścianki 3,2 mm. Długość jednej rury drenażowej wynosi 2 m. Występują trzy typy rur: A1, A2, A3, różniące się szerokością i głębokością niecki prowadzącej ścieki.
Tunele filtracyjne INFILTRATOR wykorzystywane są w drugim etapie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach drenażowych. Są one atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego rozsączania ścieków wykonywanego z rur, odpowiedniej granulacji kruszywa oraz zabezpieczającej geowłókniny. 

Osadniki EPURBLOC znakowane CE w/g normy PN EN 12566-3

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/2009-08-0003/A6

Klasyczny zestaw oczyszczalni zawiera osadnik z wbudowanym filtrem rozsączającym.

Produkcja metodą wytłaczania z rozdmuchem PEHD (polietylen wysokiej gęstości)

Wysoka sprawność hydrauliczna uzyskana w tzw. teście perełkowym

Jakość i innowacyjność, zgodnie z ISO 9001:2008

Ochrona zasobów wodnych, stosowanie surowców podlegających recyklingowi, ochrona środowiska

 

OSADNIKI JEDNOPŁASZCZOWE: